FRAC Handel Sp. z o. o. INWEST S.K.A.
35-959 RZESZÓW
UL. LWOWSKA 6
NIP: 517-036-42-41
REGON: 181040826
KRS: 0000 48 56 11
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 200.000,00
ZAREJESTROWANO: SĄD REJONOWY w RZESZOWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO